Setup Menus in Admin Panel

2Checkout

25

Th2'19

Tích hợp cổng thanh toán 2Checkout vào Shopify

Thời gian đọc: < 1 phút Để tích hợp cổng thanh toán 2Checkout bạn tiến hành các bước sau: Đăng ký cổng thanh toán 2Checkout: Xem …

Đọc thêm>>

24

Th2'19

Đăng ký cổng thanh toán 2Checkout mới nhất

Thời gian đọc: < 1 phút Trước đây mình đã có một bài hướng dẫn về cách đăng ký tài khoản 2Checkout khá chi tiết, tuy …

Đọc thêm>>

11

Th6'17

Hướng dẫn đăng ký 2checkout và liên kết với Payoneer

Thời gian đọc: 8 phút Trong giao dịch thương mại điện tử không thể thiếu các cổng thanh toán trực tuyến. Một trong những cổng …

Đọc thêm>>