2Checkout

Tích hợp cổng thanh toán 2Checkout vào Shopify

Thời gian đọc: < 1 phút

Để tích hợp cổng thanh toán 2Checkout bạn tiến hành các bước sau:

  • Đăng ký cổng thanh toán 2Checkout: Xem tại đây
  • Đăng ký tài khoản Payoneer: Tại đây
  • Tích hợp cổng 2Checkout vào Shopify: Mời bạn xem video dưới đây

Chúc bạn thành công!

[Duy Alex]

Rate this post

Tác giả

Gửi phản hồi của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.