Hỗ trợ | duyalex.com@gmail.com

Bán hàng trên Youtube – Free

312Học viên đang cùng học
  • Ảnh địa diện
  • Ảnh địa diện
  • Ảnh địa diện
  • Ảnh địa diện
  • Ảnh địa diện

Youtube là một kênh truyền thông rất mạnh cho những ai biết sử dụng nó một cách đúng và hiệu quả. Đây là khóa học miễn phí dành cho tất cả các thành viên đăng ký tại Duyalex.com.

Để nhận được khóa học này, bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản phía góc trên cùng bên phải của trang này.

Nội dung khóa học

Bài 1. Giới thiệu về kênh Youtube
Bài 1. Giới thiệu về kênh Youtube 00:00:00
Bài 2. Các thiết lập chung
Bài 2. Các thiết lập chung 00:00:00
Bài 3: Dựa vào traffic
– Thiết lập nâng cao 00:00:00
– S.E.O cho video Youtube 00:00:00
– Sử dụng công cụ S.E.O 00:00:00
– Phương pháp tăng view 00:00:00
– Các quy tắc cần nhớ 00:00:00
Bài 4: Không dựa vào traffic
– Phương thức 1 00:00:00
– Phương thức 2 00:00:00
Bài 5: Tổng kết
Bài 5: Tổng kết 00:00:00
MUA KHÓA HỌC NÀY
  • MIỄN PHÍ
  • UNLIMITED ACCESS