Địa chỉ kinh doanh là một yêu cầu bắt buộc để đăng ký công ty của bạn tại Hoa Kỳ. Vì vậy trong dịch vụ này, chúng tôi đã bao gồm một địa chỉ thực sự của riêng bạn.

Địa chỉ này là của bạn, để sử dụng cho bất kỳ liên lạc, biểu mẫu chính thức nào liên quan đến các hoạt động kinh doanh của bạn như:

  • Hồ sơ thuế 
  • Ngân hàng (thẻ ngân hàng của bạn sẽ được chuyển tiếp cho bạn!)
  • Các cổng thanh toán như Stripe và Paypal
  • Google, Facebook, Pinterest…
  • Tài liệu tiếp thị