Trang tổng hợp các bài viết và video hướng dẫn theo hệ thống dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh theo mô hình Dropshipping trên nền tảng Shopify.

Cùng với sự phát triển của Blog này, mỗi ngày các bài viết một nhiều thêm, các kiến thức được cập nhật liên tục, điều này sẽ gây khó khăn cho những độc giả mới. Vì vậy, nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Dropshipping trên Shopify thì đây là trang mà bạn nên đọc đầu tiên.

Kết cấu của trang bao gồm:

  • Các bài viết căn bản, cần nắm vững: xuất hiện trên đầu mỗi đề mục
  • Những bài viết liên quan: Toàn bộ các bài viết liên quan đến đề mục đó.

Các danh mục mà bạn cần nắm trước khi bắt đầu đó là: Các khái niệm, tìm sản phẩm để kinh doanh, thiết kế gian hàng, quảng cáo cho gian hàng của mình.

TÌM SẢN PHẨM ĐỂ KINH DOANH