Trả phí

Danh sách đường dẫn kháng cáo Facebook mới nhất

Thời gian đọc: < 1 phút

Trong quá trình sử dụng Facebook vì mục đích đơn giản hay chạy các chiến dịch quảng cáo chắc hẳn bạn sẽ ít nhiều gặp các sự cố như khóa tài khoản, quảng cáo không được chấp nhận, tiền bị trừ không lý do… Để giải quyết những tình huống này chúng ta cần gửi yêu cầu hỗ trợ tới những bộ phận xử lý tương ứng.  

Dưới đây là danh sách các đường dẫn để gửi kháng cáo và báo cáo đến Facebook theo từng vấn đề bạn gặp phải:

STTVẤN ĐỀNỘI DUNGĐƯỜNG DẪN
Access - Truy cập
1Access Restricted (Bad IP) Bạn đang cố truy cập Facebook từ địa chỉ IP bị định cấu hình sai hoặc hành vi lạm dụng nên bị chặn.https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252
2Account Disabled - IneligibleChỉ gửi mẫu này nếu tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa vì vi phạm Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook.https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
3Personal Data RequestsCách nhận dữ liệu cá nhân nếu bạn có tài khoản hoặc bạn không thể truy cập được.https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953
4Request Access to the Mobile Partner Portal Nếu bạn là nhà phát triển trên thiết di động, hãy điền vào mẫu này để yêu cầu quyền truy cập vào Cổng đối tác di động của Facebook hoặc báo cáo mọi sự cố bạn gặp phải khi truy cập cổng này.https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
Ads - Quảng cáo
1Account Disabled - IneligibleGửi mẫu này nếu tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa vì vi phạm Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebookhttps://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
2Account Disabled - Ineligible Gửi mẫu này nếu tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa vì vi phạm Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook - Gửi bổ sung hồ sơ cá nhân cho nhóm hỗ trợ.https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
3Account Disabled - Multiple AccountsTài khoản vô hiệu hóa nhiều tài khoảnhttps://www.facebook.com/help/contact/?id=167692083333796
4Account Disabled - Underage Xác minh đối với người dùng trên 13 tuổi.https://www.facebook.com/help/contact/?id=199052956872279
5Disabled Account Appeal - ID Request Yêu cầu xác minh danh tínhhttps://www.facebook.com/help/contact/183000765122339/
6Impostor Account Báo cáo tài khoản mạo danh mình hoặc người kháchttps://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
7My Personal Account is in a Special Memorialized State Tài khoản bị đưa vào diện Tưởng Niệm (đã qua đời) do nhầm lẫn của Facebookhttps://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
8My Personal Account was Disabled Tài khoản bị vô hiệu hóahttps://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
9Unauthorized Charge - AdsYêu cầu Facebook kiểm tra việc trừ tiền quảng cáo không đúnghttps://www.facebook.com/help/contact/733689746780575
10Disabled Advertising for PagesKháng cáo khi bị khóa tranghttps://www.facebook.com/help/contact/536515906554077
11Appeal a Disapproved AdKháng cáo quảng cáo không được duyệthttps://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
12Disabled Payments and Ads ManagerKháng cáo khóa tải khoản bất thườnghttps://www.facebook.com/help/contact/391647094929792
13Disabled Ad Account HelpKháng cáo tài khoản bị vô hiệu hóahttps://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
14Counterfeit Report FormBáo cáo hàng giả trên Facebookhttps://www.facebook.com/help/contact/628238764025713
15Trademark Complaint Inquiry FormSử dụng mẫu này nếu bạn cho rằng nội dung mình đã đăng không vi phạm nhãn hiệu hàng hóa. Trước khi gửi kháng nghị, bạn có thể liên hệ với người đã khiếu nại về nội dung bạn đăng và giải quyết vấn đề trực tiếp với họ.https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
16Appeal Page Name Change RequestKháng nghị về việc Facebook không chấp thuận đổi tên tranghttps://www.facebook.com/help/contact/285180098481281
17Ads Pending ReviewBiểu mẫu trợ giúp khi quảng cáo đang chờ xử lý trong hơn 24 giờhttps://www.facebook.com/help/contact/186912391909649
18Ads Billing Inquiry Hỗ trợ cho các khoản phí, quản lý quảng cáo, sử dụng phiếu giảm giá và phương thức thanh toán.https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
19Facebook Ads API Standard Access ApplicationNếu ứng dụng của bạn đã được phê duyệt cho quyền truy cập Cơ bản vào API quảng cáo, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký quyền truy cập Tiêu chuẩn.https://www.facebook.com/help/contact/517221111658494
20Request Help with Your Child's Ads SettingsXác minh rằng bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ để nhận trợ giúp thay đổi cài đặt của con bạn để ghép tên của chúng với quảng cáo.https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Children - Trẻ em
1Child Data Request Lấy thông tin tài khoản cho trẻ trước khi tài khoản bị xóahttps://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
2Report an Underage Child (South Korea & Spain) Báo cáo trẻ chưa đủ tuổi (Hàn Quốc & Tây Ban Nha)https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
3Report an Underage Child Nếu bạn chắc chắn có một đứa trẻ dưới 13 tuổi sử dụng Facebook, hãy sử dụng biểu mẫu này để nộp báo cáo.https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
4Request Help with Your Child's Ads Settings Xác minh rằng bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ để nhận trợ giúp thay đổi cài đặt của con bạn để ghép tên của chúng với quảng cáo.https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Copyright and Trademark - Bản quyền và nhãn hiệu
1Copyright Report Form Sử dụng biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, bị hack, bị quấy rối...https://www.facebook.com/help/contact/1758255661104383
2Copyright Report Form Sử dụng biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, bị hack, bị quấy rối... (Link 2)https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
3Reporting a Violation or Infringement of Your Rights Báo cáo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các vi phạm khác.https://www.facebook.com/help/contact/634636770043106
4Trademark Complaint Inquiry Form Sử dụng mẫu này nếu nội dung của bạn bị xóa do khiếu nại vi phạm nhãn hiệu và bạn tin rằng nội dung này là sai.https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
5Trademark Report FormSử dụng biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm hoặc xâm phạm nhãn hiệu của bạn.https://www.facebook.com/help/contact/1057530390957243
Death and Disability - Qua đời và tai nạn
1Account Removal Request Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏehttps://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
2Memorialization RequestSử dụng biểu mẫu này để yêu cầu tưởng niệm tài khoản của người đã chết. https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841
3Requesting Content From a Deceased Person's Account Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu nội dung từ tài khoản của người đã chết.https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
4Special Request for Deceased Person's Account Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa tài khoản của người đã chết hoặc để ghi nhớ các yêu cầu đặc biệt. https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
Email
1Didn't Receive Confirmation Email Không nhận được email xác nhậnhttps://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
2Email Address Already in Use Sử dụng khi Email hoặc số điện thoại của bạn đã được sử dụng ở một tài khoản khác.https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
3Email Address Already TakenNếu bạn thấy một thông báo nói rằng bạn không thể tạo tài khoản Facebook vì địa chỉ email của bạn đã được sử dụng.
https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
Feedback - Phản hồi
1Give feedback or report that something is broken: PhotosCung cấp phản hồi hoặc báo cáo rằng có cái gì đó bị lỗi: Hình ảnhhttps://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
2Your Feedback About Facebook Đóng góp ý kiến cho Facebook về các tính nănghttps://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
3Your Feedback About Facebook for Every Phone Đánh giá trải nghiệm dùng Facebook trên điện thoại động https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
4Your Feedback about Pages Insights Phản hồi của bạn về thông tin chi tiết tranghttps://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
Login - Đăng nhập
1Must Login To See This Page ErrorGặp tình trạng lỗi "Must Log In To See This Page Error"https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
2Report a Login Issue Báo cáo nếu bạn đang gặp phải sự cố khi đăng nhập hoặc sự cố với mật khẩu.https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
3Report a Login Issue Báo cáo nếu bạn đang gặp phải sự cố khi đăng nhập hoặc sự cố với mật khẩu. (Link 2)https://www.facebook.com/help/contact/165689550293117
4Security Checks Preventing Login Báo cáo nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình do kiểm tra bảo mật.https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
Names and Usernames - Tên và tên đăng đăng nhập
1Changing Your Language-Specific Name Thay đổi tên theo ngôn ngữ đặc biệthttps://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
2My Name Wasn't Accepted Không thể đăng ký bằng tên thật của mìnhhttps://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
3Verify Your Name Cung cấp thông tin để xác thực tên của bạnhttps://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Fanpage
1Must Log In To See This Page Error Nếu bạn thấy thông báo này trên trình duyệt thì bạn sẽ báo cáo ở đây.https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
2Report an Issue with Home Page or News Feed Báo cáo sự cố trên trang chủ hoặc bản tinhttps://www.facebook.com/help/contact/377211842296337
3Your Feedback about Pages InsightsĐóng góp ý kiến phản hồi của bạn về Page Facebookhttps://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
Payments and Charges - Thanh toán và các khoản phí
1Facebook Payments Support Báo cáo sự cố về thanh toán trong các vấn đề như: Quảng cáo, quyên góp, thanh toán trong Messenger...https://www.facebook.com/help/contact/1937556639801443
2Facebook Payments - Developer Payout RegistrationThanh toán Facebook - Đăng ký xuất chi cho nhà phát triểnhttps://www.facebook.com/help/contact/154618991274417
Photos and Videos - Ảnh và video
1Give feedback or report that something is broken: Photos Cung cấp phản hồi về hình ảnh của Facebook bị lỗihttps://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
2Privacy Rights - Photo Removal Request Yêu cầu gỡ hình ảnh riêng tư của bạnhttps://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
3Privacy Rights - Photo Removal RequestYêu cầu gỡ hình ảnh riêng tư của bạn (Link 2)https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
4Privacy Rights - Photo Removal RequestYêu cầu gỡ hình ảnh riêng tư của bạn (Link 3)https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
5Privacy Rights - Video Removal Request Yêu cầu gỡ Video riêng tư của bạnhttps://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
6Privacy Rights - Video Removal Request Yêu cầu gỡ Video riêng tư của bạn (Link 2)https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
7Report an Issue with Webcam Videos on Facebook Báo cáo sự cố với Video webcam trên Facebookhttps://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
>>Bài liên quan  Quảng cáo trên Tiktok - tại sao bạn nên bắt đầu?
Rate this post

Tác giả

Gửi phản hồi của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.