Hướng dẫn Shopify – Đăng Blog trên Shopify để làm gì?

Như vậy trang bán hàng của bạn đã hoàn tất, và sản phẩm cũng đã được đăng lên. Công việc còn lại là quảng bá trang web đến với khách hàng tiềm năng. Để...