Hướng dẫn đăng sản phẩm lên Shopify

Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn thiết kế xong một website bán hàng hoàn chỉnh. Nếu có gì chưa hiểu bạn có thể xem lại phía cuối trang. Trong bài viết này...