12 Sản phẩm có thể kinh doanh vào dịp cuối năm 2017

Đây là giai đoạn bạn cần chuẩn bị cho những ngày lễ và dịp đặc biệt vào cuối năm ở Mỹ và Châu Âu. Trong đó ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday) và Ngày...