Stripe

Liên kết tài khoản Stripe với Shopify

Thời gian đọc: 4 phút Khi kinh doanh Dropshipping trên Shopify chúng ta thường sử dụng hai cổng thanh toán chính và được chấp nhận với tài khoản đăng ký xuất phát từ Việt Nam đó là Paypal và 2Checkout. Việc sử dụng hai cổng thanh toán trên là rất tuyệt vời và bắt buộc phải có khi nhận thanh toán Quốc […]