Support: hotro@duyalex.com

Đăng nhập

Testimonials

13

Th8'13

Nhận xét 5

Một khóa học online nhưng lại giống như cầm tay chỉ việc. Mình có thể vừa đi học mà lại …

Read More

18

Th6'13

Nhấn xét 4

Cảm ơn sự hỗ trợ từ anh và đội ngũ. Đây là khóa học tuyệt vời bởi những kỹ năng …

Read More

18

Th6'13

Testimonial 3

Giai đoạn đầu tương đối khó khăn với mình. Mình đã học qua khá nhiều khóa học nhưng vẫn chưa …

Read More

18

Th6'13

Nhận xét 2

Thật không thể tin được rằng, trước khi tham gia khóa học này mình không biết gì nhiều về kinh …

Read More

18

Th6'13

Nhận xét 1

Em đã học được rất nhiều kỹ năng từ những chia sẻ của anh. Giờ đây em có thể tự …

Read More