Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã chọn Duyalex.com. Chúng tôi đề cao tính bảo mật về thông tin cá nhân của bạn và bạn có quyền bảo vệ và bảo mật dữ liệu đó. 

Chính sách Bảo mật này mô tả những cam kết của Duyalex Co., ltd. (gọi chung là “Duyalex.com” “chúng tôi”) thu thập hoặc cho phép người khác thu thập từ bạn và máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn sử dụng Duyalex.com hoặc các dịch vụ tương tác khác do Duyalex.com cung cấp liên kết đến hoặc tham chiếu đến. Chính sách quyền riêng tư này (gọi chung là “Dịch vụ Duyalex.com” hoặc “Dịch vụ”).

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách của mình để phản ánh những thay đổi đối với thực tiễn thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo rằng chúng tôi đã thực hiện các thay đổi tại https://www.Duyalex.com/chinh-sach-bao-mat trong ít nhất 7 ngày trước khi thay đổi được áp dụng.

Giới thiệu về Chính sách này

Trừ khi chúng tôi có các dịch vụ mới và có sự bổ sung chính sách riêng, còn lại thì tất cả sẽ tuân theo chính sách bảo mật này.

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là:

1. Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó và chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai.

2. Giải thích cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi bạn sử dụng Dịch vụ.

3. Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý về bạn và cách chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu các cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi đối với bạn.

Trẻ em

Trẻ em dưới 13 tuổi không được phép sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc sử dụng các plug-in hoặc mạng quảng cáo thu thập thông tin cá nhân thông qua các trang web của bên thứ ba dành cho trẻ em hoặc các dịch vụ trực tuyến. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó ngay lập tức.

Dịch vụ của chúng tôi thường yêu cầu người dùng từ 18 tuổi trở lên. Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép người dùng trên 18 tuổi (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cha mẹ và người giám hộ) gửi thông tin cá nhân thay mặt cho trẻ vị thành niên. Những người dùng như vậy chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc gửi, sử dụng và truyền tải thông tin đó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, thông tin riêng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin ngày tháng khác, có thể được sử dụng để xác định cụ thể bạn (“ thông tin cá nhân ”). Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

• Tên

• Định danh trực tuyến (ví dụ: mạng xã hội)

• Tên tài khoản

• Mã bưu điện

• Địa chỉ đường phố

• Địa chỉ email

• Số điện thoại

• Dữ liệu vị trí địa lý

• Nguồn gốc quốc gia

• Số tài khoản ngân hàng

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp thông qua dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ làm việc thay mặt chúng tôi, sẽ thu thập bất kỳ thông tin nào mà bạn chọn cung cấp trực tiếp thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, thông tin đó có thể được thu thập khi bạn:

• Đăng ký tài khoản hoặc truy cập nội dung khác.

• Đăng ký nhận bản tin email.

• Gửi email, văn bản hoặc chia sẻ nội dung được cung cấp qua Dịch vụ của chúng tôi.

• Liên hệ với chúng tôi bằng một tin nhắn.

• Mua hàng từ chúng tôi.

• Đăng ký một trong các sự kiện hoặc cuộc thi của chúng tôi.

• Nộp đơn xin việc, thực tập hoặc nghiên cứu sinh với Công ty.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khác về bản thân cho nhiều mục đích khác mà chúng tôi chỉ định hoặc làm rõ tại thời điểm thu thập.

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua công nghệ thu thập dữ liệu tự động

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các nhà cung cấp làm việc thay mặt chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định về máy tính hoặc thiết bị của bạn và các tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi thông qua một số công nghệ theo dõi nhất định. Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn truy cập chúng, thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm:

• Đường dẫn điều hướng của bạn thông qua các Dịch vụ.

• Thông tin về các tương tác của bạn với thư email của chúng tôi, chẳng hạn như các liên kết được nhấp vào và liệu thư đã được mở hay chuyển tiếp.

• Bất kỳ lỗi nào bạn gặp phải trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình và cung cấp một dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn, bao gồm cả việc cho phép chúng tôi:

• Ước tính quy mô đối tượng và cách sử dụng của chúng tôi.

• Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, cho phép bạn tùy chỉnh Dịch vụ theo sở thích cá nhân của bạn.

• Để tăng tốc độ tìm kiếm của bạn.

• Để nhận ra người dùng khi họ quay lại sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm:

• Cookie (hoặc cookie của trình duyệt).  Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng của máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi bạn hướng trình duyệt của mình đến Dịch vụ của chúng tôi.

Bên thứ ba sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác

Một số nội dung hoặc ứng dụng, bao gồm cả quảng cáo, trên Dịch vụ được phân phát bởi các bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và máy chủ, nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp ứng dụng. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie một mình hoặc kết hợp với đèn hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin họ thu thập có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn hoặc họ có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi) hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác.

Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hoặc cách chúng có thể được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quảng cáo hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp có trách nhiệm.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào:

• Để giới thiệu Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi.

• Cung cấp cho chúng tôi thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng yêu cầu từ chúng tôi.

• Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà người dùng dự định.

• Cung cấp cho người dùng các thông báo về tài khoản hoặc đăng ký của họ, bao gồm cả thông báo hết hạn và gia hạn.

• Thực hiện các nghĩa vụ của bạn và thực thi các quyền của bạn phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa chúng tôi và người dùng của chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền.

• Để thông báo cho người dùng về những thay đổi đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp hoặc cung cấp cho người dùng.

• Để cho phép người dùng tham gia vào các tính năng tương tác có sẵn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi và của bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] . Để biết thêm thông tin, hãy xem Lựa chọn về Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Bạn.

Cách chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong chính sách bảo mật này:

• Để thực hiện mục đích mà bạn cung cấp.

• Với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

• Để tuân thủ bất kỳ lệnh tòa, luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc quy định.

• Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác, bao gồm cả cho mục đích thanh toán và thu tiền.

• Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Duyalex.com, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

Lưu giữ dữ liệu và lựa chọn của người dùng

Lưu trữ dữ liệu.   Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ Duyalex.com và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu, chẳng hạn như duy trì hiệu suất của Dịch vụ Duyalex.com, đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và dịch vụ mới , tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi giữ một số thông tin cá nhân của bạn miễn là bạn là người dùng của Dịch vụ Duyalex.com.

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn để thông tin đó không còn nhận dạng bạn nữa, trừ khi chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc bắt buộc phải duy trì một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm các trường hợp như sau:

• Nếu có vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như tín dụng chưa thanh toán trong tài khoản của bạn hoặc khiếu nại hoặc tranh chấp chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân cần thiết cho đến khi vấn đề được giải quyết.

• Khi chúng tôi cần lưu giữ thông tin cá nhân cho các nghĩa vụ pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân cần thiết trong khoảng thời gian luật hiện hành yêu cầu.

• Khi cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như ngăn chặn gian lận hoặc để duy trì bảo mật cho người dùng của chúng tôi.

Bảo vệ

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quản lý nhằm nỗ lực bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập. Các biện pháp bảo vệ này khác nhau dựa trên độ nhạy của thông tin. Tuy nhiên, vì không có hệ thống bảo mật nào là không thể xâm nhập, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu của mình hoặc thông tin bạn cung cấp sẽ không bao giờ bị chặn, truy cập hoặc tiết lộ theo cách không phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này. Bởi vì hầu hết các đường truyền email và di động không được mã hóa, bạn nên đặc biệt lưu ý trong việc quyết định thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi qua email, tin nhắn văn bản hoặc các đường truyền di động khác.

Thông tin liên hệ

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật này bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại:  [email protected]