Những chia sẻ từ Duy Alex về nghề nghiệp cũng như cuộc sống