Trả lời choApp lấy sản phẩm từ Amazon qua Shopify?

Chào bạn,
Dropshipping từ nguồn hàng Amazon, Walmart là một cách được nhiều người áp dụng. Trước đây có ứng dụng Shopmaster giúp chúng ta import sản phẩm từ những nguồn này lên Shopify. Tuy nhiên hiện Shopmaster không còn hoạt động nữa nên bạn có thể dùng app AmaZone DropShipper + Walmart.
Link app
Chúc bạn thành công!