Trả lời choHướng dẫn đăng ký cổng thanh toán Shopify payment

Chào bạn,
Hiện tại nếu bạn muốn tự đăng ký được tài khoản Shopify Payment thì bạn có thể tham khảo tại đây nhé. Dropshipping Mastery