Trả lời choLỗi toán qua Paypal trên Shopify

Nếu nhận thanh toán qua tài khoản PP khác bình thường còn thanh toán qua thẻ mới gặp lỗi này đa phần là từ phía thẻ của người thanh toán. Paypal business của bạn mặc nhiên đã có thể nhận tiền từ thẻ rồi, không có cài đặt hoặc lỗi gì cả. 
Bạn có thể gọi đến trung tâm hỗ trợ của Paypal tại Singapore: 006565104584 – nghe theo hướng dẫn để gặp nhân viên người Việt nhé!