Trả lời choMailing address và physical address là gì và khác nhau như thế nào?

Mailing address là một địa chỉ mà bạn có thể nhận được thư từ và địa chỉ này có thể là một địa chỉ hộp thư (PO Box) hoặc bạn mua một dịch vụ địa chỉ ảo thể nhận thư. Với địa chỉ này bạn sẽ không nhận được hàng hóa hay những loại giấy tờ quan trọng khác.
Physical address là một địa chỉ thật mà ở đó bạn sẽ không bị giới hạn việc nhận bưu phẩm, hàng hóa từ các hãng vận chuyển lớn như UPS, FedEx, DHL và Amazon. Địa chỉ này có thể là nhà riêng, công ty bạn hoặc một dịch vụ địa chỉ ảo cao cấp.