Trả lời choMua tài khoản Stripe uy tín nhất?

Em có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc thanh toán nhưng nhìn sơ bộ trên list học là chưa có mấy về paypal? Có cổng hỗ trợ hỏi đáp thế nào vậy ạ? để em liên hêj