Trả lời choMua tài khoản Stripe uy tín nhất?

Bạn không nên mua tài khoản Stripe đã đăng ký sẵn. Cũng như Paypal, ở một giai đoạn bất kỳ đều phải qua bước xác minh thông tin cá nhân (passport, Card, khuôn mặt…) Nếu bạn không là tài khoản chính chủ thì chắc chắn không thể mở lại được.
Bạn nên đăng ký một tài khoản chính chủ dạng doanh nghiệp để sử dụng.

Bạn có thể tự mình đăng ký một tài khoản Stripe chính chủ, an toàn, thành công thông qua bài viết này: https://duyalex.com/dang-ky-stripe-tai-viet-nam/