Trả lời cho Mua tài khoản Stripe uy tín nhất?

Chào bạn, hiện tại việc mua tài khoản Stripe không an toàn nữa bạn nhé. Bạn nên dùng Paypal Business hoặc 2Checkout. Ngoài ra nếu bạn muốn đk Stripe thì bạn có thể thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài thông qua một dịch vụ trung gian.
Bạn đọc bài viết này để có thể tự đăng ký tài khoản Stripe: https://duyalex.com/dang-ky-stripe-tai-viet-nam/