Trả lời choSau khi deal giá với seller cần làm gì?