Trả lời choTài khoản Shopify miễn phí

Chào bạn,
Đúng là Shopify có cho phép đăng ký tài khoản miễn phí dành cho các đối tác thông qua đường dẫn: https://bit.ly/33vkFEi
Tuy nhiên, hiện nay có lúc được lúc không bạn nhé.