Trả lời choThanh toán hàng để ship

Chào em,
Đối với tài khoản 2Checkout mới thì cũng giống như cổng thanh toán khác như Paypal thì phải sau khoảng 21 ngày thì mới có thể rút hoặc dùng để thanh toán được. Sau một thời gian sử dụng và gửi mã Tracking cho cổng thanh toán mỗi khi ship hàng đi thì thời gian nhận tiền sẽ được rút ngắn xuống còn 1 – 5 ngày.
Vì vậy dù vốn ít hay nhiều thì em cũng phải có kế hoạch phân bổ. Kinh doanh thì đồng tiền sẽ luôn luân chuyển, mình đâu phải bán xong rồi chờ 21 ngày mới lấy tiền về đâu, mà nó vào – ra liên tục.