Trả lời choThuê thiết kế áo thun ở đâu?

Đây là danh sách một số nhà thiết kế mà em có thể thuê: https://fvrr.co/3s2q1Bo
Hoặc mua các mẫu thiết kế tốt nhất tại đây: Mua tshirt designs