Trả lời choTích hợp cổng thanh toán quốc tế visa master vào website

Chào bạn,
Việc chuyển trang từ nước ngoài về Việt Nam hoàn toàn được và không cần thay đổi gì nhiều. Còn đối với cổng thanh toán quốc tế, nếu bạn đang sống tại Việt Nam thì sẽ sử dụng Paypal Business hoặc 2Checkout để nhận thanh toán quốc tế. Trường hợp bạn có thông tin cá nhân ở nước ngoài hoặc đăng ký giấy phép kinh doanh tại nước ngoài thì có thể đăng ký cổng thanh toán Stripe.