Trả lời choTư cách pháp nhân của chủ Shopify

Hi bạn,
Shopify không quan trọng bạn là cá nhân hay doanh nghiệp. Nếu bạn có sản phẩm không vi phạm các chính sách và thương mại thì bạn đăng ký và tạo gian hàng bình thường.
Đối với tài khoản Paypal, bạn cần phải có tài khoản Paypal Business để nhận thanh toán từ Shopify. Việc chuyển từ tài khoản Paypal cá nhân sang Business rất đơn giản và không tốn phí bạn nhé!