Trả lời choVấn đề tìm nguồn hàng cung cấp Dropshipping và thời gian ship ?

Hiên nay để giải quyết thì chúng ta có một số cách đó là:

  • Tìm sản phẩm trên Aliexpress và lọc ra nhà cung cấp có kho tại Mỹ hoặc một số thị trường khác

  • Cài và sử dụng các nhà cung cấp khác, họ cũng nhập hàng từ Trung Quốc nhưng đã tối ưu vận chuyển như: Spocket, Topdser, Cjdropshipping
  • Các nhà Dropshipping chuyên nghiệp như: Wholesale2B
  • Lấy sản phẩm từ Amazon, Walmart