Tuesday, 19 Jun 2018

Bạn có hướng dẫn nào cho đăng ký Stripe.com, Authorize.net chưa?

DWQA Ask QuestionDanh mục đơn: Thanh toán Quốc TếBạn có hướng dẫn nào cho đăng ký Stripe.com, Authorize.net chưa?
Long Hùng hỏi 8 tháng trước
Bạn có hướng dẫn nào cho đăng ký Stripe.com, Authorize.net chưa?
5 (100%) 1 vote

Hello Duy
Mình cần đăng ký Stripe.com và Authorize.net, Duy có thể chỉ giúp mình đôi chút không?
Mình không tìm thấy hướng dẫn về 2 cổng thanh toán này trên trang của bạn
Mình cảm ơn!

DuyalexDuyalex Nhân viên trả lời 6 tháng trước

Chào Hùng, Authorize.net và Stripe.com đều là hai cổng thanh toán hiện chỉ phục vụ ở một số quốc gia như Mỹ và Canada. Nên việc đăng ký nó bạn phải thông qua một số dịch vụ và thông thường không an toàn cho tiền của bạn.