DWQA Ask QuestionDanh mục đơn: Thanh toán Quốc TếBạn có hướng dẫn nào cho đăng ký Stripe.com, Authorize.net chưa?
Long Hùng hỏi 4 tuần trước
Bạn có hướng dẫn nào cho đăng ký Stripe.com, Authorize.net chưa?
Rate this post

Hello Duy
Mình cần đăng ký Stripe.com và Authorize.net, Duy có thể chỉ giúp mình đôi chút không?
Mình không tìm thấy hướng dẫn về 2 cổng thanh toán này trên trang của bạn
Mình cảm ơn!