Duy Alex Nhân viên hỏi 6 năm trước

Một số bạn thắc mắc về công thanh toán có tên Payflow Gateway của Paypal

  • Đây là cổng thanh toán dạng mở của Paypal, và nó chấp nhận thanh toán trực tiếp qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. 
  • Nhận được tiền ngay trong ngày
  • Độ bảo mật cao

Tuy nhiên, đáng buồn là hiện nay Payflow Gateway chỉ cho những người sống tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, New zealand đăng ký mà thôi.