Hỏi – đáp nhanh về DropshippingDanh mục đơn: ShopifyViệc đăng ký 2Checkout Paygate
Tung Nhân viên hỏi 7 năm trước

Em có đăng ký tài khoản 2Checkout, và làm theo những bước như ađẫnuy Alex đã hướng dẫn. Tuy nhiên phía bên 2checkout (Benjamin) gửi mail yêu cầu em cung cấp những thông tin như sau:

I hope you are doing well. I wanted to check in to see when you will be able to provide the items I need to activate your 2Checkout account. To start processing transactions, please take the following steps as soon as possible:

  • AliExpress/Drop-Shipping Agreement: We need two (2) pieces of information from you:
    • Please provide copies of your last 90 days payment processing/paid sales history.
    • If you are not a sole trader or individual proprietor, please submit your business registration document.
    • Please do not send .csv or .xls files as they cannot be accepted by our compliance team.

*If you are not a drop-shipper, please provide paperwork showing your itemized purchased inventory including your supplier’s information.

  • Delivery Policy: Your website should include delivery policy for your customers. This policy must provide all customers with a written delivery timeframe. Please place this policy on your homepage or your purchase page. Additionally, you may include specific delivery timeframes within each specific product descriptions.

bây giờ em phải làm gì tiếp theo ạ, thông tin mà họ cần là những thông tin gì. Em có thể kiếm những thông tin này ở đâu? Mong anh chỉ giúp em với ạ!
Em cảm ơn anh!

1 Answers
Duy Alex Nhân viên trả lời 7 năm trước

Anh nghĩ có thể em đã xác nhận em là doanh nghiệp có đang ký nên họ yêu cầu chứng minh doanh nghiệp. Bạn sửa lại từng bước như bài viết sẽ được nhé